Kasai-konro-yakitori-m-6-Grillspyd-Til-Kasai-Konro-Yakitori-Grill-Nano-Pro-V2-3