Kasai-konro-plancha-stegeplade-Til-Kasai-Konro-Yakitori-Grill-Nano-Pro-V2